ALGI YÖNETİMİ-SONRADAN ANLAMA ALGISI NEDİR?

Levent Şahin

ALGI YÖNETİMİ- SONRADAN ANLAMA ALGISI NEDİR?

Algımı Kim Yönetiyor adlı kitaptan

06.08.2016

Levent ŞAHİN

ANTALYA

 

Algı yönetimi ile ilgili olarak başlıca iki kavramı ele almalıyız. Bu iki başlık şu şekilde özetlenebilir:

  • Sonradan Anlama Algısı

Tarihe şöyle bir baktığımızda aslında tarihin her anının bir dönüm noktası olduğu karşımıza çıkar. Şöyle söylesek pek de yanılmış olmayız: geçmişten bugüne tek bir yol gelirken, bugünden geleceğe gitmeye kalktığımızda pek çok yol çıkar karşımıza. Bu yolların kimi dar, kimi geniş kimi konforlu ve raht kimi de meşakkatli ve zorludur. Hal böyleyken birden fazla olan bu yolların da seçilmesi gerektiği çıkar karşımıza. Ancak tarihsel süreç öyle bir şeydir ki bu süreçte tarihe yön vereneler birden hiç beklenmedik yollara sapabilirler.

Örneğin 4. yüzyılda Roma İmparatorluğuna baktığımızda o günlerde yaşayanlar pek çok dini seçeneğe sahipti. Roma’da geleneksel ve yeterince çeşitliliği olan çoktanrılı dinler mevcuttu. Ancak İmparator Konstantin ülkesindeki parçalanmaya bakarak bunun ancak tek tanrılı bir dinle toparlanabileceğine inanıyordu. O günlerde Roma İmparatorluğunda Maniheizim, Mitraizim, İsis veya Kibele kültleri, Zerdüştlük, Yahudilik hatta ve hatta Budizm gibi pek çok din yaşanıyordu. Peki, Konstantin’in bunca seçeneği varken O neden İsa ve dinini seçti? Hristiyanlık da onu kişisel olarak etkileyen şeyler mi vardı? Ya da Konstantin amaçları için Hıristiyanlığı mı daha uygun bulmuştu? Kendisinin öznel bir bu dinle ilgili tecrübesi var mıydı? Yoksa etrafındaki danışmanlarından birisi ona bu dinin hızla geliştiğini ve gelecekte önemli bir rol oynayacağını mı söylemişti? Tüm bu sorular karşısında kesin bir yanıt vermek oldukça zordur. Burada Hristiyanlığın Roma’yı nasıl ele geçirdiğini tasvir edip açıklayabilmek mümkünken neden bu dinin seçildiğini asla açıklayamayız. “Nasıl” mümkünken “neden” ise bilinmezdir. Nasıl sonradan olanlara bakarak yorumlamayı kolay kılarken olayın öncesine bakı da nedeni bulmak o nedenle pek mümkün görünmemektedir.

Yukarıdaki örnekte de anlatıldığı gibi bazı olayları ancak sonradan anlayabiliriz. Bununla ilgili olarak ülkemizde oynanan derbi maçları örnek gösterebiliriz. Acaba kim bir derbi maçı oynanmadan sonucu bilebilir? Kimse. Ancak maç sonrası yorumlara geldiğimizde bilen de bilmeyen de konuşur, yorum yapar ve ahkam keser. İşte bu durumda sonradan algılama durumunu bize açıklar.

 

Levent Şahin tarafından yazıldı

Başa Dön